عقاید شیعه : (1)

|

باورهای سازمان‌یافته و کلامی شیعه امروز بر این است که تبیین و تفسیر امر دین پس از پیامبر و اداره امور مسلمانان بر عهده اشخاصی است، که از سوی خدا معین شده و دارای ویژگیهایی همچون عصمت و عدالت هستند، این افراد امام نامیده می‌شوند। نخستین امام شیعیان علی است। بر پایه باور شیعه، طبق احادیث متواتر محمد بارها پیش از درگذشتش و به ویژه در غدیر خم آشکارا به جانشینی او تصریح کرده بود.

اصول دین شیعیان پنجگانه‌است و علاوه بر سه اصل دین توحید، نبوت و معاد به دو اصل دیگر یعنی عدل و امامت نیز باور دارند.

همچنین شیعیان قرآن را کتابی محفوظ می‌دانند همه آنها مدعی پیروی از قرآن و سنت محمد هستند و بخاطر پیروی از سنت پیامبر اسلام و دستور خداوند- شیعه تعیین جانشین پیامبر را تنها ویژه خدا و پیامبر می‌داند.

امامان شیعه :

 • امام علی بن ابی طالب
 • امام حسن بن علی
 • امام حسین بن علی
 • امام علی بن الحسین (سجاد/زین العابدین)
 • امام محمد بن علی (باقر)
 • امام جعفر بن محمد (صادق)
 • امام موسی بن جعفر (کاظم)
 • امام علی بن موسی (رضا)
 • امام محمد بن علی (تقی)
 • امام علی بن محمد (نقی)
 • امام حسن بن علی (عسکری)
 • امام حجت بن الحسن (مهدی)

0 نظرات داده شده:

ارسال یک نظر

ممنون میشوم اگر نظری دارید ارائه دهید .