عقاید شیعه (3)

|
یک بررسی کلی به عقاید شیعه خواهم داشت و باورهای نظری و عملی شیعه که هر شیعه ای باید به آن اعتقاد داشته باشد و مورد تایید عالمان دینی شیعه نیز هست را بیان میکنم .

خدا :
شیعه اعتقاد به خدای یکتا دارد , خداوندی که توانا به هر فعلی است و عالم به هر موضوعی است .
خدای یکتا خدایی است که نه از پدر و مادری متولد شده است و نه صاحب فرزندی است .
خدا جسمانی نیست که صاحب اعضای جسمانی باشد .

پیامبر :
شیعه مطابق قرآن به پیامبرانی من جمله نوح , ابراهیم , موسی و عیسی و تنی چند اعتقاد دارد ; اعتقاد به اینکه از سوی خدا برای هدایت انسانها فرستاده شده اند .
شیعه آخرین پیامبر خدا را محمد بن عبدالله میداند و اعتقاد دارد که پس از او هرگز پیامبری نخواهد آمد .

کتاب خدا :
شیعه اعتقاد دارد که خداوند بر بعضی ار پیامبرانش کتاب هایی را قرار داده است ولی این کتابها هم اکنون یا در دسترس انسانها نیست یا توسط خود انسانها دچار تحریف و دگرگونی در ساختار یا حقایقش شده است .
شیعه معتقد است تنها کتابی که بر آخرین پیامبرش نازل شده است قرآن است و تحریف نشده است و هرگز هم تحریف نمیشود .
شیعه کتب مذهبی دیگری هم دارد که منسوب به امامان خود میداند ولی تنها کتابی را که از سوی خدا نازل شده است را قرآن میداند .

امامان :
پیامبران وظیفه هدایت انسانها را داشته اند و بس ولی بعضی از آنها همچنین موظف بودند تا انسانها را به هدفی که مورد نظر خداوند است برسانند . در این بین پس از ختم نبوت , امامان وظیفه هدایت انسانها را به عهده دارند .
شیعه به دوازده امام اعتقاد دارد که اسامی آنها در چند مطلب بالاتر ذکر شده است .
شیعه اعتقاد دارد که آخرین امام مصلحی است که خداوند در همه ادیان آسمانی آمدنش را مژده داده است , کسی که جهان سراسر از ظلم را به سراسر از عدالت تبدیل میکند .

0 نظرات داده شده:

ارسال یک نظر

ممنون میشوم اگر نظری دارید ارائه دهید .